Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Οι ενδιαφερόμενοι Νέοι Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Δι.Πα.Ε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι την ημέρα Τετάρτη, 5/8/2020, και ώρα 13:30.

Περισσότερες πληροφορίες: https://rc.ihu.gr/?p=1913

Sitemap

Κορυφή σελίδας