Δωρεάν σίτιση μετεγγραφέντων φοιτητών, άλλων ειδικών κατηγοριών και φοιτητών που δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δωρεάν σίτιση φοιτητών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012 για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι ενεργοί φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012 και ειδικότερα:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών (8 εξάμηνα), προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, (12ο εξάμηνο).
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (συνήθως 3 εξάμηνα).
  • Δεν είναι επιλέξιμοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητέςπου είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου αντίστοιχα.

Θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα εκτυπώσουν και θα συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους,

 σε μορφή  PDF  ( ΟΧΙ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)  στο email: merimna@cm.ihu.gr

 (Π ρ ο σ ο χ ή !!!Για την αποστολή των δικαιολογητικών με email, σαν ΘΕΜΑ, θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία, ακολουθώντας οπωσδήποτε την σειρά:Επώνυμο - Όνομα - Τμήμα - Τηλέφωνο.

Παράδειγμα:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,ΤΗΛ.:6935428912

 Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η εκτυπωμένη Aίτηση, μετά την υπογραφή του φοιτητή, πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Γραμματεία του Τμήματος το οποίο έχει την ευθύνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για παροχή δωρεάν σίτισης είναι:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Φορ. Έτους 2020
  • Εάν ο φοιτητής/τρια κάνει Φορολογική Δήλωση θα υποβάλει και το οικογενειακό και το ατομικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (η έκδοσή του μπορεί να γίνει και από την Ιστοσελίδα gov.gr)
  • Βεβαίωση σπουδών.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Η αποστολή των δικαιολογητικών με emailθα γίνεται από  Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022  έως Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου και ώρα 12 μ.μ.
 

Οι φοιτητές θα πληροφορηθούν ότι έχουν επιλεγεί για δωρεάν σίτιση από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, όπου θα αναρτηθεί ανακοίνωση με τους Αριθμούς Μητρώου (ΑΕΜ). 


ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλέφωνο: 2321049147

Sitemap

Κορυφή σελίδας