Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών (Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ και ΤΕΙ)

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ έως και την Τετάρτη 8/3/2023 στις 23:59. 

Αντίστοιχα παρατείνεται και η προθεσμία κατάθεσης/αποστολής στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών.

 

Sitemap

Κορυφή σελίδας